ROSKILDE KORALER

af Finn Evald

 

 

Roskilde Koraler er en række koralbearbejdelser skrevet for Raphaëlisorglet i Roskilde Domkirke og dermed for de særlige klanglige muligheder, som dette instrument giver.

 

Instrumentet, der i opbygning og klanglig æstetik refererer til barokken og til dels renæssancen, viser sig takket være dets høje kvalitet at have en ”aktionsradius”, der kan omfatte musik med et nutidigt udtryk.

 

Det er overvejende tidlige koraler fra den luthersk-evangeliske tradition, der er bearbejdet i denne samling. Disse udgør ”arvesølvet” i kirken. Der er tilmed en vis overensstemmelse mellem orglets alder og disse koraler. Samtidig har kirketonaliteten i koralerne gjort dem særlige interessante at give en nutidig bearbejdelse.

 

Orgelkoralerne er ikke moderne i radikal forstand. Det har her været ønsket at afsøge nyere musikalske udtryk med den traditionelle orgelkoral som udgangspunkt. Eksempelvis finder man hos Nicolas de Grigny (1672-1703) den karakteristiske femstemmige fuga med interessante dissonanser. Denne fugatype bliver anvendt i et par af koralerne i samlingen, men med et noget højere spændingsniveau i dissonansbehandlingen.

 

Koralerne er ordnet efter kirkeåret, begyndende med Advent og afsluttet med Allehelgen. Den sidste koral ”Nu fryde sig hver kristen mand” er Martin Luthers sammenfatning af hele frelseshistorien og dermed også sammenfatning af kirkeåret.

 

Mange af Raphaëlisorglets klanglige muligheder er demonstreret på denne cd.